Value investing

Value nebo hodnotové investování je investiční strategie, při níž jsou vybírány akcie, které se obchodují za nižší cenu než je jejich vnitřní hodnota. Investor se na základě vlastní analýzy domnívá, že trh danou akcii chybně oceňuje. Investoři, kteří tuto strategii používají se domnívají, že trh např. přehnaně reagoval na dobré či špatné zprávy o hospodaření společnosti apod. Toto dává příležitost profitovat na návratu ceny akcie ke své vnitřní hodnotě. Dnes je pravděpodobně nejznámějším představitelem tohoto přístupu geniální investor Warren Buffett (Berkshire Hathaway), jistě je to právem, protože se velmi zasloužil svými výsledky o zájem široké veřejnosti o value investing. Dalším významným představitelem je Charlie Munger, který dlouhodobě tvoří s Warrenem Buffettem nerozlučnou dvojici. U zrodu tohoto investičního přístupu však stál Benjamin Graham (učitel Warrena Buffetta na Columbia University), muž jehož knihy Security Analysis vydaná již ve třicátých letech (knihu pomohl zpracovat David Dodd ) a Inteligentní investor vydaný koncem čtyřicátých let dvacátého století své čtenáře stále překvapují. Principy hodnotového přístupu k investování napsané před více než 70-80 lety jsou celosvětově stále respektovány a aplikovány na správu majetku v řádech procent celosvětového GDP. Jen samotná Berkshire Hathaway, měla ke konci roku 2019 ve správě aktiva přes 817 miliard dolarů. Pokud Vás value investing zajímá, jistě narazíte na mnoho dalších jmen jako Christopher Brown, Seth Klarman, Howard S. Marks a mnoho dalších. V Ćeské republice je jistě nejznámnějším investorem, který používá princip hodnotového investování pan Ing. Daniel Gladiš, MBA, CFA, který je autorem knih Naučte se investovat a Akciové investice je také zakladatelem a ředitelem Hedge fondu Vltava. Jedním z dalších investorů, který se intenzivně value investování věnuje je i pan Petr Čermák je autorem knihy Investice do akcií - základy value investování.

Knihy Dobrovsky_KNIHY

Pokud máte zájem dozvědět se o této léty prověřené investiční strategii mnohem více, doporučuji Vám navštívit stránku pana Petra Čermáka: www.investicedoakcii.cz